مقاله آموزشی آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

مطالب دیگر:
ارزیابی پاسخ دینامیك غیر خطی سكوی دریایی شناور تطبیقی از نوع الوار لوله ای تحت اثر امواج ضربه ای زیر سطحی ناشی از انفجار زیر آبمقایسه مدلهای DRASTIC و GODS در تعیین آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی دشت یزد-اردكانتوسعه نرم افزار SIPDRO جهت طراحی سیفون معكوس و آبشارطراحی بهینه سیستمهای انتقال آب با استفاده از الگوریتم ژنتیكپیاده سازی سیستم خبره برای كاهش تلفات جاده ای در اثر تغییرات آب و هواییتاثیر دبی و عمق آب پایین­دست حوضچه آرامش سرریز سد نمرود بر فشار دینامیكی كف حوضچه با استفاده از مدل فیزیكیارزیابی عملكرد لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح آب با استفاده از تحلیل دینامیكیساخت مدل جایگزین بمنظور تقریب تابع هدف در مسائل بهینه سازی با استفاده از كمترین داده لازم جهت آموزش و كاربرد آن در حل مسأله تخصیص بهینه آب در سطحدانلود اطلس استان های ایران با فرمت PDFپدیده ثروتدیوار مطالب جوملا Minitek Wall Proسئو و بهینه سازی جوملا با artio joomsefآموزش هک بازی های اندروید با SB Game Hackerروابط طراحی خمشی تیرهای RC تقویت شده با ورق­های FRP (بر مبنای فرضیات حاكم بر آبا- (I.R.I.CCبررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پنجه سرریز سد نمرود و مقایسه سرعت با روابط استانداردمقایسه نتایج مدل­های HEC-RAS و MIKE11 در شبیه سازی پروفیل سطح آب در رودخانه­ها (مطالعه موردی رودخانه لردگان)بررسی پدیده لهیدگی در پروژه انتقال آب بهشت به فلات مركزی ایراناستفاده از الگوریتم pso جهت بهينه سازي اقتصادي سيستم انحراف آب در ساخت سدبرآورد عمق آب در لبه شیب­شكن دركانالهای با مقاطع مختلف با استفاده از معادله انرژیبررسی آزمایشگاهی الگوی جریان سه بعدی پیرامون آبشكن شكل در قوس ملایمT
چکیده: در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله آیین نامه اجرایی ماده مذكور را مشتمل بر 5 فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرح ذیل تصویب می نماید. فصل او...

چکیده:

در اجرای تبصره سه قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذرماه 1379 مجلس محترم شورای اسلامی، بدینوسیله آیین نامه اجرایی ماده مذكور را مشتمل بر 5 فصل، 95 ماده، 54 تبصره و 46 بند به شرح ذیل تصویب می نماید.

فصل اول بهداشت فردی
ماده 1: كلیه متصدیان و كارگران و اشخاصی كه در مراكز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماكن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی كه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین و اعلام می نماید گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.
تبصره 1: مدیریت و یا تصدی و اشتغال به كار در هر یك از كارگاه ها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسایط نقلیه موضوع این آیین نامه بدون داشتن گواهینامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.
تبصره 2: استخدام یا بكارگیری اشخاص فاقد گواهینامه معتبر مندرج در ماده 1 این آئین نامه در هر یك از كارگاه ها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسایط نقلیه مذكور ممنوع است.
تبصره 3: اشخاصی مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظایر آنها كه در اماكن موضوع این آیین نامه شاغل بوده لیكن با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ارتباط مستقیم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره های 1 و 2 مستثنی می باشند.