مقاله آموزشی دستورالعمل تفكیک ، جمع آوری ، حمل و دفع پسماند های پزشكی

مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت بررسی شاخص های بخش مسکن🔥خلاصه کتاب اصول مدیریت تألیف دکتر علی رضائیان🔥اورپوینت ارگونومی و ورزش🔥پاورپوینت آشنایی با استان ايلام🔥پایان نامه کارشناسی ارشد الموت ،از انقلاب مشروطه تا پهلوی اول🔥پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات-بررسی اخلاق عملی در گرشاسب نامه🔥پاورپوینت آشنایی با عناصر ارتباطی در سازه🔥پاورپوینت عمارت آصف سنندج🔥پاورپوینت مدل های کمی در شهرسازی(ماشین سلولی)🔥پاورپوینت لوله کشی ساختمان🔥پایان نامه نگاهی نو به سرقات ادبی در نقد تطبیقی🔥پاورپوینت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)🔥پاورپوینت پلهای شناور🔥پاورپوینت مجتمع تجاری آوا سنتر🔥پاورپوینت مدل اقتصاد پایه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای🔥پاورپوینت طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها🔥پاورپوینت تحلیل فضای مرکز محله قریه نیاوران🔥پاورپوینت رفتار تیر بتنی پیش تنیده🔥پاورپوینت روش های تزریق(تونل)🔥پاورپوینت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد
چکیده: ماده1- تعاریف: الف- مركز بهداشتی و درمانی: عبارتند از كلیه بیمارستانها، درمانگاهها، مراكز بهداشت، آزمایشگاهها، مراكز تزریق یا پانسمان مطبها ، رادیولوژیها، دندانپزشكی و فیزیوتراپی ، مراكز تحقیقات پزشكی و سایر مراكز مشابه كه به نوعی خدمات بهداشت...

چکیده:

ماده1- تعاریف:
الف- مركز بهداشتی و درمانی: عبارتند از كلیه بیمارستانها، درمانگاهها، مراكز بهداشت، آزمایشگاهها، مراكز تزریق یا پانسمان مطبها ، رادیولوژیها، دندانپزشكی و فیزیوتراپی ، مراكز تحقیقات پزشكی و سایر مراكز مشابه كه به نوعی خدمات بهداشتی و درمانی ارایه می نمایند.
ب- پسماندهای پزشكی عبارتند از: پسماندهای حاصل از فعالیت كلیه مراكز بهداشتی و درمانی مورد اشاره در بند الف كه دارای دسته بندی های ذیل می باشند:
1- پسماندهای معمولی یا شبه خانگی: شامل پسماندهای قسمتهای اداری و مالی، ،آشپزخانه، آبدارخانه، استراحتگاه كاركنان كه از نظر تركیب و نوع مواد مشابه پسماندهای خانگی می باشد.
2- پسماندهای ویژه كه خود دارای سه نوع زباله می باشد:
2-1- زباله تیز و برنده: شامل انواع تیغها، كلیه سوزنهای تزریقی و غیر تزریقی، قیچی، پنس، چاقو، ظروف فلزی و شیشه ای داروها، مواد شیمیایی سموم و گندزداها و نظایر آن كه به واسطه نوك یا لبه های تیز قابلیت ایجاد جراحت در بدن انسان و انتقال عوامل بیماری زا را دارا می باشند.