مقاله آموزشی دفتر سلامت محیط و كار دستور العمل تكمیل فرم پرونده پزشكی شاغل

مطالب دیگر:
دانلود مقاله در مورد مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيزدانلود مقاله در مورد مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زنداندانلود مقاله در مورد ملل متحد و آرمان بشريت دانلود مقاله در مورد ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژاديدانلود مقاله در مورد وكلا و پيشبرد حقوق بشرتحقیق در مورد اصول حسابداری با متن انگلیسی وفارسی دانلود مقاله در مورد مسئووليت مدني پزشكاندانلود مقاله در مورد برق گرفتگي شهري از ديدگاه پزشكي قانونيدانلود مقاله در مورد پزشكي قانوني دانلود مقاله در مورد پزشكي و قانون دانلود مقاله توجه به بهداشت رواني به معني كاستن از بزهكاري استدانلود مقاله در مورد حقوق بيماران ، مجروحان و معلولان از نظر اسلامدانلود مقاله در مورد مسائل پزشكي قانوني مربوط به غرق در آبدانلود مقاله در مورد خودکشی یا آدم کشیدانلود مقاله در مورد كيفر سقط جنين در قانون مجازات اسلامي و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزيراتدانلود مقاله در مورد لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي دانلود مقاله در مورد مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال دانلود مقاله در مورد مسموميت با الكل و روابط آن با ارتكاب جرائمدانلود مقاله در مورد مسئوليت مدنی و کیفری پزشکدانلود مقاله در مورد وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي
چکیده: به منظور به دست آوردن اطلاعات بهنگام در مورد سلامت شاغلین در نیل به هدف تأمین، حفظ و ارتقاء آن، پرونده پزشكی شاغل در مقاطع زمانی مختلف (قبل از استخدام، ادواری و اختصاصی) مطابق با قوانین و بخشنامه های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی انجا...

چکیده:

به منظور به دست آوردن اطلاعات بهنگام در مورد سلامت شاغلین در نیل به هدف تأمین، حفظ و ارتقاء آن، پرونده پزشكی شاغل در مقاطع زمانی مختلف (قبل از استخدام، ادواری و اختصاصی) مطابق با قوانین و بخشنامه های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی انجام می پذیرد.

فصل اول: كلیات
افراد تكمیل كننده فرم:
الف: مشخصات فردی، سوابق شغلی (جدول الف) ، سوابق شخصی (جدول ب) بنا به اظهارات فرد معاینه شونده توسط پزشك، كارشناس یا كاردان بهداشت حرفه ای و با بهگر، بهداشتیار كار، كاردانهای مراكز بهداشتی درمانی و بهورز و سایر افرادی كه در صورت عدم طی دوره های آموزش بهداشت حرفه ای در دانشگاه های معتبر كشور، در دوره های كوتاه مدت مورد تأیید در زمینه نحوه تكمیل فرم معاینات كارگری و بهداشت حرفه ای آموزش لازم را دیده باشند، تكمیل می گردد