مقاله آموزشی احتیاطات مراقبتی در بیماران تحت درمان با رادیوتراپی

چکیده: خطوطی كه مشخص كننده ناحیه درمان هستند نباید پاك شوند و بدین منظور باید از حمام كردن یا آب زدن به آن نواحی خودداری نمود ، در رابطه با حمام گرفتن با مسئول رادیوتراپی مشورت نمایید . • • ریزش مو در محل درمان معمولاً در هفته سوم ظاهر می ش...

چکیده:

خطوطی كه مشخص كننده ناحیه درمان هستند نباید پاك شوند و بدین منظور باید از حمام كردن یا آب زدن به آن نواحی خودداری نمود ، در رابطه با حمام گرفتن با مسئول رادیوتراپی مشورت نمایید .
• • ریزش مو در محل درمان معمولاً در هفته سوم ظاهر می شود كه گاهی موقتی بوده و دو تا سه ماه بعد از اتمام درمان دوباره موها رشد خواهد نمود و فقط بعضی مواقع ریزش مو دائمی است .
• • محل رادیوتراپی شده را در معرض نور آفتاب به مدت طولانی و یا سرما و گرمای زیاد قرار ندهید و محل را از ضربات احتمالی محفوظ دارید .
• • قرمزی پوست در ناحیه رادیوتراپی ، 2 تا 3 هفته بعد از اتمام رادیوتراپی برطرف خواهد شد .
• • از استعمال هر نوع پماد یا كرم در موضع جداً خودداری كنید مگر اینكه دستور پزشك معالج شما باشد .